NEWS
MARINAS
DOCKS
RESTAURANTS
HOTELS
CHARTER
HARBOURS
FUEL STATIONS
COASTAL RADIO
WEATHER
SAILING
DIVING
SERVICE
CONTACT
INFO UHM

I. Na konstituirajućoj sjednici Udruženja Nautičkog Turizma održanoj dana 4.10.2001 u HGK Zagreb (Rooseveltov trg 2), većinom glasova vijeća za članove ODBORA GRUPACIJE MARINA izabrane su sljedeće osobe:

1. Marina Veruda - g. J. Vido
2. Marina Zadar- g. M. Dunatov
3. Marina Hramina- g. D. Pilipac
4. Marina Primošten- g. Ivan Soža
5. Marina Frapa- g. Jure Mula
6. Marina Betina- g. B. Ninić
7. Marina Punat- g.Petar Žic
8. ACI- g. D.Mrduljaš
9. ACI- g. B.Pahljina
10. ACI Dubrovnik- g. D.Čaleta
11. ACI Split- g. M.Tramontana
12. ACI Jezera- g. M.Ježina
13. ACI
Prema odluci vijeća Udruženja Nautičkog Turizma- Odbor Grupacije Marina ima ukupno 13 članova.

Dopredsjednik Vijeće Udruženja Nautičkog Turizma
Ivan Soža v.r.


II. Na 2. PLENARNOJ SJEDNICI GRUPACIJE MARINA UDRUŽENJA NAUTIČKOG TURIZMA, održane dana 26. 02. 2002.g. u HGK-ŽK Rijeka izabrani su predstavnici Odbora Grupacije Marina kakp slijedi:

PREDSJEDNIŠTVO:
1. g. Ivan Soža- predsjednik
2. g. D.Mrduljaš- dopredsjednik
3. g. Petar Žic- dopredsjednik

KOMISIJA ZA PRAVNA PITANJA:
1. g. DAMIR PILIPAC, predsjednik Komisije
2. te pravnik iz ACI

KOMISIJA ZA MARKETING:
1. g. BORIS NINIĆ, predsjednik Komisije
2. te predstavnik iz ACI kojeg će oni delegirati