NEWS
MARINAS
DOCKS
RESTAURANTS
HOTELS
CHARTER
HARBOURS
FUEL STATIONS
COASTAL RADIO
WEATHER
SAILING
DIVING
SERVICE
CONTACT
INFO UHM
CILJEVI GRUPACIJE MARINA:
1. Rješavanje problematike carinskog duga

2. Marketing marina i nautičkog turizma Hrvatske

3. Smanjenje i drukčija naplata boravišne pristojba

4. Smanjivanje stope PDV-a

5. Riješavanje vlasništva na Pomorskom dobru