eMailvisit Marina Punat site

INFORMACIJE ZA NAUTIČARE; Stanje 10.07.01

ULAZAK PLOVILOM  KOPNENIM PUTEM

Za ulazak svojim plovilom u Hrvatsku  kopnenim putem (boravak do 90 dana) potrebno je imati važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu s potvrdom ulaska izdanom od strane graničnog prijelaza.

Za automobil preporučujemo imati “zelenu kartu”  osiguravajućeg društva. Na granici je brod potrebno prijaviti.

 

ULAZAK PLOVILOM MORSKIM PUTEM

Prilikom ulaska morskim putem potrebno se  prijaviti  najbližoj luci koja je otvorena za međunarodni promet i obaviti carinske i ostale formalnosti.

Luke za međunarodni promet koje su otvorene cijele godine jesu: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša, Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Senj, Maslenica, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Metković, Korčula, Dubrovnik.

Od 1.04.-30.10. dodatno su otvorene sljedeće luke: Novigrad, Sali, Soline, Primošten, Ravni Žakanj, Hvar (luka), Ubli (Lastovo) i Vis (luka).

Ako  zbog više sile nije moguće napraviti prijavu u nekoj od ovih luka, onda se treba što prije javiti u prvu lučku kapetaniju ili njenu ispostavu.

 

PROPISI ZA PRIJAVU I NAKNADE

Sva inozemna plovila preko 3 m dužine (i plovila kraća od 3 m ukoliko klize po moru – jet sky i gliser)  i sva plovila s motorom preko 4 KW moraju se prijaviti u lučkoj ispostavi, bez obzira je li plovilo došlo  kopnom ili morem.

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:

-odgovarajuća isprava ili potvrda od stranog nadležnog tijela kojom se dokazuje da je plovilo upisano u  upisnik plovila državne pripadnosti, te je ovlašteno isticati stranu zastavu

-dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu

-dokaz o vlasništvu ili pravu posjedovanja plovila

-isprave kojima zapovjednik plovila dokazuje osposobljenost za upravljanje plovilom

-dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama

-ako se na brodu nalazi radio stanica treba imati i njezine dokumente, a jedan član posade mora obvezno imati dozvolu za rukovanje radiostanicom

-ako se na brodu nalazi oprema za podvodne aktivnosti potrebno ju je prijaviti

-ako se pomoćni čamac koristi za vožnje u druge uvale, odlaske na kupanje i sl. potrebno ga je prijaviti kod lučkog kapetana

-prije izlaska iz zemlje (samo morskim putem) plovilo treba odjaviti kod lučkog kapetana, a izlazak se upisuje u plovidbenu dozvolu.

Prilikom prijave vlasnik je dužan platiti naknadu za sigurnost plovidbe, naknadu za upotrebu objekata sigurnosti plovidbe i upravnu pristojbu, u skladu s važećim propisima.

Prijava dolaska sadrži: oznaku plovila i (ili) ime, dužinu, zastavu pripadnosti plovila te ime i prezime vlasnika i zapovjednika plovila. Prijava vrijedi godinu dana od dana izdavanja. Naknade se plaćaju za razdoblje od 12 mjeseci.

Na iznos naknade za sigurnost plovidbe lučke kapetanije odobravaju popuste:

-10% za drugu dozvolu, 20% za treću dozvolu, 30% za četvrtu dozvolu, 40% za petu dozvolu.

Dozvole se broje uzastopno.

Popusti se ne odnose na Charter plovila.

 

Svaku izmjenu posade na plovilu treba javiti mjesnoj lučkoj ispostavi radi dobivanja nove crew-liste,

a za istu se plaća pristojba za izmjenu posade (osim za skutere te brodice do 5m dužine snage motora do 5 KW).

Pristojba se ne plaća za članove obitelji vlasnika plovila.

 Osobe koje za vrijeme boravka u Hrvatskoj borave na brodu moraju imati i potvrdu o prijavi boravišta (dolaska-odlaska).Ova se prijava automatski dobiva prilikom dolaska u marinu, a može se dobiti i u tourist birou, na hotelskoj recepciji ili  u policijskoj postaji.

 

DOZVOLA (UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI) ZA PLOVIDBU MOREM

Svaki voditelj brodice mora imati dozvolu za upravljanje brodicom (onu koju bi trebao imati u svojoj zemlji). Za građane Njemačke to treba biti dozvola za plovidbu morem.

Također se priznaje hrvatski ispit za voditelja brodice.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Svi nautičari plaćaju boravišnu pristojbu po osobi za broj ostvarenih noćenja. Imaoci stalnog veza u matičnoj marini plaćaju 400 Kn (53 EUR) po brodu za  godinu dana.  Paušalna boravišna pristojba odnosi se samo na matičnu marinu (u ostalim marinama i lučicama nautičari plaćaju  normalnu cijenu boravišne pristojbe).

Boravišna pristojba po osobi VII-VIII  0,95 EUR/dan

Boravišna pristojba za djecu 12-18 god. –50%

 

 

PROMETNI PROPISI

U uvalama i lukama najveća dopuštena brzina je 4 čvora  (cca. 7,5km/h). Potrebno je voditi računa da valovi ne ugroze sigurnost plovidbe.

 U kanalima i prolazima treba smanjiti brzinu radi ostalog prometa.

Zabranjeno je:

-glisiranje, jedrenje na dasci, skijanje (i učenje skijanja) te kupanje u područjima luke,

-promet motornih čamaca i jedrilica unutar 50 m od obale,

-od uređene plaže brodice moraju ploviti na udaljenosti najmanje 50 m od ograde plaže, a od prirodne plaže na udaljenosti od 150 m,

-surfanje u prolazima gdje prometuju brodovi: treba držati odstojanje najmanje 50 m od plaža,

-plivanje izvan ograničenih plaža te više od 100 m od prirodnih plaža,

-zagađivanje mora uljem, plastičnom, metalnom, staklenom i ostalom ambalažom i smećem,

Glisiranje je dozvoljeno samo na više od 300 m od obale, osim u područjima gdje je zabranjeno,

Brodice na mlazni pogon  (jet ski) i skijaši smiju ploviti i skijati samo na za to dopuštenim mjestima,

koje određuje lučka kapetanija.

 

ŠTO SVE MORATE IMATI NA BRODU DA BISTE SIGURNO PLOVILI

ZA VREMENA I NEVREMENA?

-pomorske karte i peljari (pogledajte imate li imate sve pomorske karte za područje plovidbe  i popis svjetionika)

- pribor prve pomoći (pregledajte ga i eventualno nadopunite prije početka plovidbe)

-sidro propisane težine, sidreni konop i tri užeta za privez, bitve, rezervno ručno rudo ako plovilo ima kolo, dva vesla (krstaši ne moraju imati vesla), mezomarin, propisana svjetla, kompas s osvjetljenjem, sredstvo za zvučno oglašavanje, baterijska svjetiljka i brodska UKV (VHF) postaja.

-pojaseve za spašavanje za svaku osobu, kolut za spašavanje s 25 metara konopa i ugrađenim svjetlom, aparat za gašenje požara, 6 crvenih ručnih buktinja, pumpu za izbacivanje vode

-kutiju s priručnim alatom

 

SIGURNOST NA MORU

Morske radio stanice koje imaju dozvolu od BAPT mogu se koristiti. Skiper ili jedan član posade mora imati ispit iz radiofonije (ako je stanica na plovilu) . Mobitel nije nadomjestak radio stanici jer obalne stanice slušaju pozive samo na međunarodnim frekvencijama.

O vašoj  se sigurnosti na moru brine Središnjica za traganje i spašavanje na moru (Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje Rijeka 9155) i lučke kapetanije (rade od 0-24 sata). Ispostave lučkih kapetanija rade od 7 do 13 sati i od 16 do 19 sati.

Pored toga organizirana je cjelodnevna služba bdijenja na kanalima 16 i 10.  Za plovila opremljena DSC VHF uređajem na kanalu 70.

 

 

Copyright, 10. 07. 01, Process electronics